Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, tarafların özgür iradesi ve arzusunu göre yapılabilir.

 

Anlaşmalı boşanma mal paylaşımı taraflarca hazırlanacak ve mahkemece onaylanacak bir boşanma protokolü ile olur.

 

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokol ile eşler isterse malları yarı yarıya paylaşabilir veya istedikleri şekilde ve oranda paylaşımı belirleyebilirler. Bu protokol ile isterlerse eşlerden biri mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat edebilir. 

 

Anlaşmalı boşanma davasında sunulan protokolde mal paylaşımı davası açmaktan feragat edilecekse, feragat beyanı protokole açıkça yazılmalıdır.

 

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların mal paylaşımını yaptıklarına dair açık herhangi bir ibare yoksa, taraflar anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlayan 10 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde boşanmada mal paylaşımı davası açabilirler.