Antalya Avukat Vekalet

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Av. Ebru ÇEBİ
Antalya Barosu Sicil No: 1858
Üçkapılar Vergi Dairesi : 2330277984
T.C. Kimlik No: 33536283340
Elmalı Mah. 21 Sk. Şerbetçi Apt. No:1 K:4 D:8

Muratpaşa – Antalya


  Vekaletname çıkarılmasına sebep olan konu, niteliğine göre farklı yetkilerin vekaletnamede bulunmasını gerektirebilir.
Bu bakımdan boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnamelerin bu davalara özgü yetki içermesi ve fotoğraflı çıkartılması gerekmekte, boşanma ve nafaka davaları bakımından çıkartılacak vekaletnamenin iki nüsha şeklinde tanzim edilmesi gerekmektedir.
Tüzel kişiliği haiz şirketler için çıkartılacak vekaletnamelerin, kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten kaydıyla çıkartılması hem tüzel kişilik bakımından hem de kendi şahsınız bakımından avukatı vekil tayin ettiğiniz anlamına gelmektedir. Vekaletnamenin bu şekilde çıkartılması, ileride tekrar vekaletname çıkartılması gereksinimini ortadan kaldıracaktır.
İşin niteliği bakımından ahz-u kabz, sulh ve ibra, feragat ve kabul gibi yetkilerin vekaletnamelerde düzenlenmesi gerekebilir. Bu nedenle vekaletname çıkartmadan önce E&Ç Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.
Tek başına vekaletname çıkartılması, vekalet ve dolayısıyla avukatlık ilişkisinin kurulması için yeterli değildir. Vekil ve müvekkil arasında hukuki ilişkinin kurulması için öncelikle tarafların vekalet ilişkisi konusunda karşılıklı anlaşması, ardından müvekkil tarafından çıkartılan vekaletnamenin vekile teslimi gerekmektedir. Dolayısıyla vekaletname çıkartmadan önce E&Ç Hukuk Bürosu’ndan randevu talep ediniz.
Türkiye’de Çıkartılacak Vekaletnameler
Vekaletname çıkartmak için; müvekkilin bizzat herhangi bir notere giderek, verilen bilgileri ibraz etmek suretiyle işinin niteliğine uygun vekaletnamenin çıkartılmasını talep etmesi gerekmektedir.
Yurt Dışından Çıkartılacak Vekaletnameler
Yurt dışında vekaletname çıkartmak durumunda olan müvekkillerin, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na başvurarak vekaletname çıkartmaları geremektedir. Yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından vekaletname çıkartılmışsa, söz konusu vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olabilmesi için yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu’nun belgeyi onaylaması ve üzerine “apostille” şerhi vurması gerekmektedir.

 

Vekalet Verebilmek için Yanınızda Bulunması Gerekenler

 

Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, şirket yetkilisi için yetki belgesi vb. belgeler.
 

Boşanma davası ve tapu işlemleri (alış-satış) için 2 adet fotoğraf
 

Vekâletnameler Türkiye de Noterler, yurtdışında ise Konsolosluklar tarafından verilmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ARAYINIZ

 0850 303 73 90

 0532 646 11 70