TİCARET HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

Antalya Ticaret Hukuku Avukatı / Şirket Hukuku Avukatı


Ticaret Avukatı Nedir?


Her hukuk dalında olduğu gibi ticaret ve şirketler hukukunda da mevzuat, hükümler ve kanunlarla ilgilenen uzman avukatlar bulunmaktadır. Ticaret avukatı ya da ticaret hukuku avukatı olarak bilinen avukatlar ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü davaya bakmaktan sorumlu avukatlardır. Ticari davalar, TTK'nın Kanun Uygulama Alanları bölümünde 4. maddede tanımlanmıştır. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, bir davanın ticaret davası olarak sayılabilmesi için taraflardan en az birinin tacir sıfatını taşıyor olması gerekliliğidir. Aksi takdirde dava ticari dava olmaktan çıkar.  Ağırlıklı olarak ticaret hukuku davalarına bakan ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi bir özel ihtisas, eğitim almaları gerekmemektedir. Avukatlar genellikle kariyerleri boyunca ticaret hukukuna ve alt dallarına yoğunlaşarak ilgili dokümanları, evrakları, mevzuatları, dava dosyalarını ve içtihatları okuyarak ve inceleyerek organik olarak ticaret hukuku ile ilgili gerekli bilgilere ulaşırlar. Mesleğini daha çok ticari davalar etrafında şekillendiren ticaret avukatları, ticaret hukuku davalarını üstlenmeye yoğunlaştıkları takdirde bu dalda hizmet verebilmek için gerekli deneyimi de edinmiş olurlar.


 

E&Ç Hukuk Bürosu olarak başta Antalya ve ilçeleri olmak üzere tüm Türkiye sınırları içerisinde görülmekte olan ticaret davalarına yönelik hizmet vermekte olup, aşağıda Antalya ticaret hukuku avukatı olarak vermiş olduğumuz hukuki hizmetler özetlenmiştir.

 

– Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

– Ticaret adı ve işletme ünvan işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma

 

– Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

 

– Ortakların kişisel alacaklarının takibi

 

– Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar

 

– Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

 

– Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri

 

– Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü

 

– Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili

 

– Hisse senedi ve şirket mal varlıklarının alım-satımı

 

– Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi

 

– Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi

 

– Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

 

– Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi