MİRAS HUKUKU

Antalya Miras Hukuku Avukatı;

 

Bir gerçek kişinin ölümünden sonra, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan medeni hukukun bir dalıdır.

Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,

Veraset Davası ( ''veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali'' ),

Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları

Terekenin taksimi davası,

Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,

Terekenin taksimi davası,

Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,

Miras sözleşmesinden doğan davalar,

Tenkis davası,

Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,

Miras sebebiyle istihkak davası,

Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,

Mirasın reddi davaları.

 

 

 

Miras hukuku konusunda mirasçılar arasında genellikle anlaşmazlıklar görülür. Bu noktada bir miras hukuku avukatı yardımına başvurulabilir. Alanında uzman bir miras avukatı ile kişiler olası bir zararın önüne geçebilir.