İCRA İFLAS HUKUKU

Antalya İcra Avukatı

İcra hukuku, yargılama hukuku ile yakın ilişki içerisinde olan bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunun ödememesi halinde borcun ondan ne şekilde tahsil edileceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine icra takibi yapılacağı gibi aynı zamanda koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Bu noktada ise icra hukuku avukatları devreye girer ve hukuk düzenini koruyarak sürecin çok daha hızlı ve etkin şekilde ilerlemesine katkı sağlarlar. Ancak dava sürecinin bahsedildiği gibi hızlı bir şekilde ilerlemesi için tecrübeli bir icra hukuku avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.

 

İcra Hukuku Avukatının Davalara Katkısı Nedir?

İcra hukuku davaları, genellikle zorlu bir süreci içerirler. Çünkü bir tarafta alacaklı varken diğer bir tarafta borçlu vardır ve borçlu taraf dava sürecini uzatabilir. Bu amaçla kaçabilir, iptal davası açabilir ya da muvazaalı işlem dahi yapabilir. Bu durumda alacaklı olan gerçek ya da tüzel kişinin menfaatlerinin korunması için bunların tespit edilmesi, izlenmesi ve kontrolü adına mutlaka icra hukuku avukatı desteği alınmalıdır. Çünkü bir icra avukatı; işi almasından dava sürecinin bitimine kadar, yani alacaklının borcunu temin etmesine kadar geçen süreç içerisinde etkin bir rol oynar ve süreci yönetir.

 

İcra avukatları, icra davalarında kişi veya kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları kısa sürede çözebilecek kabiliyette olmaları nedeniyle sürecin hızlı, doğru ve sorunsuz şekilde işlemesini sağlarlar. Titizlik ile çalışan bir icra avukatı, hemen her türlü duruma karşı hazırlıklı ve soğukkanlıdır. Borçlunun mallarının haciz edilmesi ile başlayan dava sürecinden malların satılarak paraya çevrilmesine ve alacaklıya ödenmesine kadar, müvekkili ile sağlıklı bir iletişim içerisinde olur. Böylece müvekkilinin hem ekonomik hem de zaman anlamında kayıp yaşamasının önüne geçer.
Tüm bunların yanında icra takibi sadece alacaklı açısından düşünülmemelidir. Çünkü takibin borçlu tarafının da icra takibine karşı icra avukatı ile çalışması, kendisi açısından faydalı olacaktır. Özellikle itiraz sürelerinin kaçırılmaması ya da borçlu olmadığı halde kendisine icradan tebligat gelmesi gibi kötü niyetle açılmış takiplerin bertaraf edilmesi, borçlunun bir icra hukuku avukatı ile çalışmasının faydaları arasında gösterilebilir.