GAYRİMENKUL HUKUKU

Antalya Gayrimenkul Hukuku Avukatı

 

Antalya ’da faaliyet gösteren Avukat Ebru ÇEBİ Hukuku Bürosu Antalya gayrimenkul avukatı olarak müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Antalya gayrimenkul  avukatı olarak gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları konusunda edindiğimiz deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermekteyiz.


Gayrimenkul Hukuku içinde değerlendirilen ve kişiler arasında ihtilaflara konu olan çok sayıda alt başlık vardır

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması

 

Tapu tesisi 

 

Tapu iptali,

 

Tapu tescil davaları Açılması Ve Takibi,

 

Muvazaalı Satışlarda Tasarrufun İptali Davaları Açılması ve Takibi,

 

İpotek Tesisi,

 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Konularının Takibi,

 

İntifa Hakkı, Geçit Hakkı,

 

Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi,

 

Müteahhitlik, Tedarik, Taşeronluk Ve Benzeri İnşaat Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması,

 

Ön Satış Ve Kiralama Sözleşmeleri,

 

Yönetim Planı Hazırlanması ve Tapuya Şerhlerinin Yapılması,

 

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü,

 

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları,

 

Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

 

Müdahalenin Meni  Ve Ecri Misil Davaları Ve Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları bu başlıklardan bazılarıdır