MİRAS HUKUKU

ANTALYA MİRAS HUKUKU AVUKATI 

Miras Hukuku ;

Ölenin malvarlığının akıbetini düzenleyen kurallar bütünü, dar anlamda ise ölüm ile belirli kişilerin edindiği haklar anlamına gelmektedir

Miras ölen kişinin geride bıraktığı malvarlığıdır, teknik karşılığı terekedir. Ölen kişinin sağlığında sahip olduğu malvarlığı ölümü ile tereke (miras) adını alır.

Mirasçılar yasal ya da atanmış mirasçı olabilir. Yasal mirasçılar mirasçılık sıfatını miras bırakanın iradesinden değil doğrudan kanundan kazanmaktadırlar.

Yasal mirasçıların bir kısmı saklı pay sahibi mirasçı olarak kabul edilir. Saklı paylı mirasçıların sahip oldukları yasal miras payının tamamına veya bir kısmına dokunulamaz. Miras bırakanın saklı pay üzerinde tasarruf etmesi halinde saklı pay sahibi mirasçı tenkis davası açarak saklı payını geri alır.&
Miras Hukuku'nda sıklıkla karşılaşılan davalar veraset ilamı (mirasçılık belgesi)alınması, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali davası, tereke davaları, tenkis davaları, mirasın reddi davası, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın taksimi ve miras ortaklığının giderilmesi davası ve benzeri davalardır.
Ölüm sonrası murisin malvarlığının (tereke) mirasçılar arasında en adil şekilde ve sorunsuz olarak paylaştırılması konusu ülkemizde maalesef çoğu zaman ihmal edilen ancak aslında önem verilmesi gereken bir konudur.
Malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapılmaması, vasiyetname düzenlenmemesi, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, veraset ve intikal vergileri, vefat etmiş murisler, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

 

Miras Hukuku Avukatı olarak, miras ve vesayet hukukuna yönelik 

 

Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,

 

Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali,

 

Tenkis davaları

 

Miras sebebiyle istihkak davaları

 

Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi,

 

Mirasın reddi davaları, Mirastan yoksun bırakılması davaları,

 

İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) yoluyla sonlandırılması ve diğer benzer davalarda temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.